Intergroep blog is hét blog voor particulieren op het gebied van verzekeringen, financieringen, pensioen en advies.

Hieronder vermelden wij in het kort het overzicht van nieuwe financiële regels 2016.

 

 

Hypotheekrenteaftrek

Met ingang van 1 januari 2013 neemt het percentage hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf (van 52%) jaarlijks met 0,5% af. Deze maatregel heeft tot gevolg dat het belastingvoordeel als gevolg van de hypotheekrente aftrek, steeds kleiner wordt. De tariefsverlaging verloopt de komende jaren als volgt:

 

fiscaal maximaal tarief
jaar hypotheekrente aftrek
2016 50,50%
2017 50,00%
2018 49,50%
2019 49,00%

 

De daling wordt voortgezet tot in 2041 een maximaal tarief van hypotheekrente aftrek wordt bereikt van 38%.

 

Maximale hypotheek

Er gelden twee grenzen: het inkomen en de marktwaarde van de woning. Het zal duidelijk zijn dat het (bruto) inkomen van invloed is op de hoogte van de hypotheek. Het inkomen moet hoog genoeg zijn om de maandlasten te kunnen dragen. Tevens heeft de overheid bepaald dat er een maximum wordt verbonden aan de hoogte van de hypotheek in verhouding tot de marktwaarde van de woning. In 2016 mag in beginsel maximaal 102% van de marktwaarde van woning (of de koopsom als deze lager is), worden geleend. Dit percentage wordt jaarlijks met een procent aangepast en in 2017 wordt dit dus 101%. Als u bedenkt dat alleen de overdrachtsbelasting al 2% van de koopsom bedraagt dan zal het u duidelijk zijn dat men voor de aankoop van een eigen woning steeds meer eigen geld nodig heeft.

 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De bovengrens voor een hypotheek met NHG is gehandhaafd op € 245.000,-. Dat is voor bestaande woningen inclusief een vast percentage van 6% aan bijkomende kosten. Dit betekent dat de koopsom van een bestaande woning (inclusief mee te financieren verbouwing) niet hoger mag zijn dan € 231.132. Voor een nieuwbouw woning hanteert NHG een opslag voor bijkomende kosten van 4% en daarom mag de koop/aanneemsom niet meer bedragen dan € 235.576. Voor energiebesparende maatregelen zijn de mogelijkheden om deze te financieren met NHG verruimd.

Echtscheiding.

 

Wat betekent dit voor mijn hypotheek?

Een eigen woning heeft een bepaalde waarde en moet dus ook verdeeld worden als je gaat scheiden.

Als er in gemeenschap van goederen is getrouwd, is het verdelen van de waarde gemakkelijk: ieder heeft recht op de helft van de waarde van de woning. Bij huwelijkse voorwaarden is in de voorwaarden bepaald wat gemeenschappelijk bezit is. Als de woning van één persoon is en er is overwaarde, die ontstaan is door de marktontwikkeling, dan heeft diegene recht op die overwaarde. Is de overwaarde ontstaan door gezamenlijke investeringen, dan moet de overwaarde verdeeld worden. Op dat moment valt de overwaarde namelijk onder het vermogen, dat tijdens het huwelijk is opgebouwd.

 

Uitkopen of verkopen

Als er iemand in de woning blijft wonen, dan moet hij/zij voldoende inkomen hebben om de hypotheek op te kunnen brengen. Ook moet de vertrekkende partner uitgekocht en betaald worden. Is dit geld er niet, dan zal dat bedrag “bij” geleend moeten worden of als dat laatste niet mogelijk blijkt, zal de woning verkocht moeten worden. De waarde, winst en schulden moeten dan verdeeld worden.

Uitkopen houdt in dat de vertrekkende partij recht heeft op een bepaald gedeelte van de waarde van de woning. Wat die waarde is, is afhankelijk van hoe er getrouwd was, maar ook van de taxatiewaarde en de hypotheek. Ligt de marktwaarde hoger dan de hypotheek, dan is er sprake van overwaarde. De vertrekkende partner ontvangt dan een bepaald bedrag. Is er sprake van onderwaarde (dan is de marktwaarde lager dan de hypotheek) dan moet de vertrekkende partner een bedrag betalen aan diegene die in de woning blijft wonen.

 

by Intergroep aug 2, 2016 Bekeken:818